Địa chỉ: Thị xã Tam Điệp
Xem hình

 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm

a) Vị trí

- Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn, kĩ thuật của các đơn vị tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế.

- Trung tâm Y tế huyện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện.

- Trung tâm Y tế huyện có mối quan hệ phối hơp với phòng Y tế, Trung tân DS-KHHGĐ, các cơ quan, các tổ chức có liên quan của huyện để thực hiện tốt công tác  bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

b) Chức năng

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục  trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận và điều trị Cấp cứu – Khám bệnh, chữa bệnh nội ngoại trú cho nhân dân theo đúng các chế độ, chính sách quy định của Nhà nước.

- Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật đối với các Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế huyện, xã, nhân viên y tế ấp và cán bộ khác.

- Thông qua số liệu báo cáo từ các thôn, xóm Trạm Y tế xã và các nguồn thông tin khác Trung tâm y tế năm bắt tình hình về dịch bệnh trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kì quí, tháng, năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Y tế.

- Quản lý bộ máy biên chế, thực hiện chế độ, tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỉ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Y tế huyện theo qui định của pháp luật và phân công của Sở Y tế; dự trù phân bổ kinh phí hoạt động, xây dựng sữa chữa, mua sắm cho các đơn vị sau khi được Sở Y tế và UBND huyện phê duyệt.

- Phối hợp Phòng Y tế huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn về các hoạt động y tế trên lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

- Quản lý và  tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Y tế và Ủy Ban nhân dân huyện phân công.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 Ban giám đốc


Giám đốc TTYT: Bs Hồ Thị Minh        ĐT: 0988363998

 Các phòng chức năng, các khoa chuyên môn hiện có:

 Phòng chức năng: 02 phòng

- Phòng Hành chính tổng hợp.

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Truyền thông

  Khoa chuyên môn: 04 khoa

- Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Khoa Y tế công cộng

- Khoa xét nghiệm

- Khoa Vệ sinh thực phẩm - Dinh dưỡng.

 Các trạm y tế xã phường thị trấn trung tâm đang quản lý

- Trạm Y tế phường Trung Sơn

- Trạm Y tế phường Bắc Sơn

- Trạm Y tế phường Đông Sơn

- Trạm Y tế phường Nam Sơn

- Trạm Y tế phường Tây Sơn

- Trạm Y tế xã Yên Sơn

- Trạm Y tế xã Yên Bình

- Trạm Y tế phường Tân Bình

- Trạm Y tế xã Quang Sơn

Giới thiệu về các máy móc trang thiết bị hiện có phục vụ công tác khám chữa bệnh và y học dự phòng tại địa phương.

- Máy phun thuốc

- Máy xét nghiệm

Tổng số cán bộ toàn trung tâm:

1. Khối cơ quan: 19 người ( 17 biên chế, 02 hợp đồng) trong đó

- 03 Bác sỹ

- 04 Y sỹ

- 01 Điều dưỡng cao đẳng

- 01 Dược sỹ Trung học

- 08  Điều dưỡng  Trung học

- 03 Cử nhân

2. Khối xã, phường: 55 người ( 44 biên chế, 01 hợp đồng) trong đó có:

- 03 Bác sỹ

- 22 Y sỹ

- 01 Điều dưỡng Cao đẳng

- 13 Dược sỹ Trung học

- 06 Dược sỹ Trung học

- 06 NHS Trung học

- 04 Dược tá.

          III. Kết quả hoạt động thời gian qua:

          Trong những năm qua, Trung tâm Y tế Thị xã Tam Điệp luôn quan tâm tới công tác truyền thông như: viết bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh 3 cấp,  phát tờ rơi cho người dân trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng;  Bên cạnh đó tăng cường giám sát các ổ dịch, không để dịch phát sinh trên địa bàn nhất là các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây thành dịch lớn như cúm A(H5N1), Tay - Chân - Miệng, sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức tốt các điểm tiêm phòng vắc-xin, tổ chức phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt, các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng như bạch hầu, sởi, uốn ván, ho gà, ... tiếp tục được khống chế, chất lượng ngày càng được nâng lên.

          Các hoạt động như an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, ... được truyền thông rộng rãi, kiểm tra thường xuyên, quản lý chặt chẽ đã góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường an toàn cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người dân

          Trung tâm đã triển khai có hiệu quả việc quản lý vật tư, tài sản, kinh phí, bảo quản vắc-xin được đảm bảo an toàn; nhất là những trang thiết bị xét nghiệm mới. Tại các trạm y tế xã, thị trấn, thuốc chương trình được quản lý theo đầu mối dược, có sổ theo dõi xuât, nhập thuốc, thanh quyết toán kịp thời, không có thuốc hết hạn sử dụng 

          Hoạt động của Trung tâm Y tế Thị xã Tam Điệp tới tháng 6 năm 2014, kết quả cụ thể:

          - Tiêm chủng mở rộng: Tỷ lệ  tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 56 % sơ với kế hoạch của năm; Tiêm AT3 cho phụ nữ mang thai đạt 58% kế hoạch năm. Các chương trình y tế được triển khai đầy đủ như chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, sốt rét - bướu cổ, y tế học đường, công tác vệ sinh môi trường - vệ sinh an toàn lao động, phòng , chống HIV/AIDS ....

          - Công tác VSATTP được duy trì thường xuyên nhất là vào 2 đợt Tết Nguyên đán và tháng hành động VSATTP. Trong 6 tháng đầu năm không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát ATTP tuyến thị xã  được 68/91 cơ sở đạt 74,7%;  tuyến xã, phường kiểm tra được 544/661 cơ sỏ. Phạt 04 cơ sở với số tiền là 19 triệu đồng.

           -  Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ: Phối hợp với Trung tâm Dân số huyện triển khai tốt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - dịch vụ KHHGĐ. Kết quả tổng biện pháp tránh thai đạt 34,9 % kế hoạch trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như uống thuốc tránh thai đạt 43% kế hoạch. Bao cao su đạt 43% kế hoạch. Tỷ lệ phụ nữ được khám thai trong 3 tháng thời kỳ thai nghén là 48%.

          -  Công tác Khám chữa bệnh:

           +Tổng số lần khám bệnh: 16.889 lượt, đạt 48,5%

          + Khám dự phòng: 16.932 lượt, đạt 58%.

          Phương hướng phát triển của trung tâm thời gian tới: Tiếp tục tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động truyền thông phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, phòng, chống có hiệu quả các bệnh xã hội, ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS. Cụ thể:

          - Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch, phát hiện sớm các ổ dịch, báo dịch đúng quy định và dập dịch kịp thời ( nếu có).

          - Chỉ đạo các trạm Y tế xã bám sát những chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn đạt còn thấp để phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới.


Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm
Thu Minh 

 

 

 

Tác giả: Thu Minh