Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình
Xem hình

Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình

          Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm

a) Vị trí

- Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn, kĩ thuật của các đơn vị tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế.

- Trung tâm Y tế huyện là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện.

- Trung tâm Y tế huyện có mối quan hệ phối hơp với phòng Y tế, Trung tân DS-KHHGĐ, các cơ quan, các tổ chức có liên quan của huyện để thực hiện tốt công tác  bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

b) Chức năng

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục  trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận và điều trị Cấp cứu – Khám bệnh, chữa bệnh nội ngoại trú cho nhân dân theo đúng các chế độ, chính sách quy định của Nhà nước.

- Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật đối với các Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế huyện, xã, nhân viên y tế ấp và cán bộ khác.

- Thông qua số liệu báo cáo từ các thôn, xóm Trạm Y tế xã và các nguồn thông tin khác Trung tâm y tế năm bắt tình hình về dịch bệnh trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kì quí, tháng, năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Y tế.

- Quản lý bộ máy biên chế, thực hiện chế độ, tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỉ luật đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm Y tế huyện theo qui định của pháp luật và phân công của Sở Y tế; dự trù phân bổ kinh phí hoạt động, xây dựng sữa chữa, mua sắm cho các đơn vị sau khi được Sở Y tế và UBND huyện phê duyệt.

- Phối hợp Phòng Y tế huyện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn về các hoạt động y tế trên lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

- Quản lý và  tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Y tế và Ủy Ban nhân dân huyện phân công.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Ban giám đốc


         Giám đốc TTYT: Bs Nguyễn Ngọc Hồi        ĐT:0915925922

          Các phòng chức năng, các khoa chuyên môn hiện có:

 Phòng chức năng: 02 phòng

- Phòng Hành chính tổng hợp.

- Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe.

  Khoa chuyên môn: 05 khoa

- Khoa kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS

- Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Khoa Y tế công cộng

- Khoa xét nghiệm

- Khoa Vệ sinh thực phẩm - Dinh dưỡng.

 Các trạm y tế xã phường thị trấn trung tâm đang quản lý ( 11 xã, thị trấn)

STT

Họ Tên Trưởng trạm

 Trạm Y tế

ĐT Di động

Máy bàn

1

Nguyễn Minh Đức

Trường Yên

989380683

303620060

2

Đinh Thị Hậu

Ninh Hòa

916623459

303623773

3

Tống Thị Lam

Ninh Giang

1686507366

303623774

4

Đinh Thị Lệ Mỹ

Ninh Khang

912808307

303623776

5

Đỗ Thị Minh

Ninh Xuân

988119141

 

6

Đào Thị Lan

Ninh An

915809686

 

7

Nguyễn Yên Bình

Ninh Vân

914319711

303610572

8

Bùi Văn Thống

Ninh Thắng

914303722

303618483

9

Nguyễn Thị Vân

Ninh Hải

1656849663

 

10

Nguyễn Thị Tuyến

TT Thiên Tôn

975220425

 

11

Lã Thị Kim Dung

Ninh Mỹ

1699742044

303623781


Các máy móc trang thiết bị hiện có phục vụ công tác khám chữa bệnh và công tác dự phòng tại địa phương:

- Máy phun thuốc

- Máy siêu âm ( Trạm Y tế xã Trường Yên)

 Các họat động, thành tích nổi bật và các hình thức khen thưởng của trung tâm

- Bằng Khen UBND tỉnh

- Giấy khen của Sở Y tế

          III. Kết quả hoạt động thời gian qua:

          Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Sở Y tế, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ Y bác sỹ và cán bộ làm công tác y tế đã nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, có hiệu quả, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia; tăng cường giám sát ổ dịch bệnh, làm tốt công tác thông tin truyền thông ... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Trong công tác phòng, chống dịch bệnh: Trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Hoa lư luôn quan tâm tới công tác truyền thông như: viết bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh 3 cấp,  phát tờ rơi cho người dân trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng;  Bên cạnh đó tăng cường giám sát các ổ dịch, không để dịch phát sinh trên địa bàn nhất là các bệnh truyền nhiễm có khả năng gây thành dịch lớn như cúm A(H5N1), Tay - Chân - Miệng, sốt xuất huyết.

          Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức tốt các điểm tiêm phòng vắc-xin, tổ chức phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đặc biệt, các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng như bạch hầu, sởi, uốn ván, ho gà, ... tiếp tục được khống chế, chất lượng ngày càng được nâng lên.

          Các hoạt động như an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, ... được truyền thông rộng rãi, kiểm tra thường xuyên, quản lý chặt chẽ đã góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường an toàn cho người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người dân

          Trung tâm đã triển khai có hiệu quả việc quản lý vật tư, tài sản, kinh phí, bảo quản vắc-xin được đảm bảo an toàn; nhất là những trang thiết bị xét nghiệm mới. Tại các trạm y tế xã, thị trấn, thuốc chương trình được quản lý theo đầu mối dược, có sổ theo dõi xuât, nhập thuốc, thanh quyết toán kịp thời, không có thuốc hết hạn sử dụng 

          Những hoạt động thiết thực của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hoa Lư trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân đã được ghi nhận xứng đáng bằng những phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.....

          Đây là nguồn động lực vô cùng to lớn để các cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế tiếp tục tận tâm cố gắng, nỗ lực cho một sự nghiệp “vì sức khỏe cộng đồng”.  

          Hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư tới tháng 6 năm 2014, kết quả cụ thể:

          - Tiêm chủng mở rộng: Tỷ lệ  tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 40% sơ với kế hoạch của năm; Tiêm AT3 cho phụ nữ mang thai đạt 54% kế hoạch năm, tỷ lệ tiêm phòng sởi cho đối tượng trong tiêm vét vắc xin phòng sởi đạt 94,9%; Các chương trình y tế được triển khai đầy đủ như chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, sốt rét - bướu cổ, y tế học đường, công tác vệ sinh môi trường - vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng , chống HIV/AIDS ....phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn vệ sinh môi trường cho xã Ninh Giang, Ninh Mỹ.

          -  Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ: Phối hợp với Trung tâm Dân số huyện triển khai tốt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - dịch vụ KHHGĐ. Kết quả tổng biện pháp tránh thai đạt 49,5% kế hoạch trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như tiêm thuốc tránh thai đạt 120% kế hoạch, uống thuốc tránh thai đạt 77% kế hoạch. Bao cao su đạt 139% kế hoạch. Tỷ lệ phụ nữ  được khám thai trong 3 tháng thời kỳ thai nghén là 98%.

          -  Công tác Khám chữa bệnh:

          + Tổng số lần khám bệnh: 19.048 lượt

          + Điều trị ngoại trú : 8.782 lượt

          + Khám dự phòng: 7.685 lượt

          + Khám trẻ em dưới 6 tuổi : 2.923 lượt.

          Phương hướng phát triển của trung tâm thời gian tới: 

- Tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ trong công tác khám chữa bệnh trong lĩnh vực điều trị và dự phòng.

- Từng bước trang bị và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị để mang lại hiệu quả cao nhất trong công tác của đơn vị.

-  Tập trung nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân nội, ngoại trú, BHYT đặc biệt là cấp cứu và sản khoa.

 - Phát triển nâng cao y học cổ truyền trong công tác khám chữa bệnh

- Đôn đốc các trạm y tế xã trong việc thực hiện Quyết định 344/QĐ - BYT ngày 22/9/2011 về thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã 2011 - 2020.

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm 
 

 

Tác giả: Trung tâm TTGDSK