Duy trì hoạt động khám chữa bệnh

Duy trì hoạt động khám chữa bệnh

Trong tháng 4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật luôn duy trì điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, thường xuyên tiếp cận và ...
Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Trong tháng 4, toàn tỉnh phát hiện 06 người nhiễm HIV mới; số bệnh nhân HIV mới điều trị là 06 người; số bệnh nhân HIV tử vong là 05 người; lũy tích ...
LIÊN KẾT WEB
Đóng lại