Địa chỉ: Phường Phúc Thành - Thành phố Ninh Bình
Xem hình

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

            Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý Nhà nước của UBND thành phố và chịu sự chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng, các trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

         Trung tâm Y tế thành phố có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, khám chữa bệnh, khám sức khỏe và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Y tế thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, khám chữa bệnh, khám sức khỏe và truyền thông giáo dục sức khoẻ trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khoẻ lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, khám chữa bệnh, khám sức khỏe, truyền thông giáo dục sức khoẻ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

c) Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác;

d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

đ) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

e) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân thành phố giao.

II. Tổ chức và biên chế

1. Ban Giám đốc:

Giám đốc:         Bs CKII Đặng Hữu Lục                  

Phó Giám đốc: Bs Phạm Anh Hiệp

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Kế hoạch nghiệp vụ truyền thông.

c) Phòng khám đa khoa.

3. Các khoa chuyên môn:

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS.

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm;

c) Khoa Y tế công cộng;

d) Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản;

e) Khoa Xét nghiệm;

4. Các trạm y tế phường, xã:

            Quản lý 14 trạm y tế phường, xã trên địa bàn thành phố.

Biên chế, định mức lao động của Trung tâm Y tế thành phố được thực hiện theo quy định của pháp luật. Năm 2014 chỉ tiêu biên chế được giao là 41

III. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

            Thành phố Ninh Bình là trung tâm Kinh tế - Chính trị - Văn hóa của tỉnh Ninh Bình. Diện tích 4.675 ha với 2 trên 29 nghìn hộ dân và 14 phường, xã. Mạng lưới y tế phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn gồm: 01 phòng khám bệnh và 14 trạm y tế phường, xã. Cùng với đó thành phố cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở y tế, bệnh viện lớn trên địa bàn như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân Y 5, bệnh viện Sản Nhi tỉnh, BV Y học cổ truyền và các bệnh viện và các trung tâm y tế chuyên khoa khác...

            Mạng lưới Y dược y tế tư nhân trên địa bàn gồm: 262 cơ sở, trong đó Y: 103, Dược: 159.

            Năm1988, Trung tâm Y tế thành phố được thành lập gồm Đội vệ sinh phòng dịch, phòng y tế, phòng khám.

            Đến ngày 08/6/2012 UBND tỉnh Ninh Bình ra Quyết định kiện toàn Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình; trong 26 năm hoạt động kể từ khi có quyết định thành lập đến lúc kiện toàn đến nay đơn vị đã phát triển không ngừng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người hàng năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

IV Một số kết quả thực hiện

1. Về Công tác Y tế Dự phòng.

            Hằng năm Trung tâm Y tế Thành phố Ninh Bình đã tiến hành xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng khoa phòng, các trạm Y tế xã thị trấn, có kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, uốn nắn kịp thời những sai sót về chuyên môn nghiệp vụ, từ đó giải pháp hữu hiệu cho việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

            - Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được duy trì thường xuyên và thực hiện có hiệu quả.

            - Đội Y tế Dự phòng phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các Trạm Y tế xã, phường tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống các dịch bệnh theo mùa. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giám sát dịch và báo cáo dịch kịp thời. Chính vì vậy trong nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn.

2. Công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng.

      - Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế, khám chữa bệnh tại trung tâm.

      - Không sảy ra tai biến về chuyên môn, không có đơn thư khiếu nại về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, không có tai biến trong điều trị và sử dụng thuốc:

            Trong quá trình khám chữa bệnh trung tâm đã áp dụng triển khai một số kỹ thuật mới như: siêu âm, X- Quang, Nội soi Tai mũi họng, Điện tim, Xét nghiệm Huyết học tự động, Xét nghiệm sinh hóa bán tự động...góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến hết tháng 9/2014 trung tâm đã khám được 37 nghìn lượt người, trong đó khám dự phòng 190 nghìn lượt. Siêu âm được trên 7 nghìn ca, xét nghiệm được 32 nghìn, chụp Xquang trên 5.500 lượt...

3. Chương trình tiêm chủng mở rộng:

            Công tác giám sát tiêm chủng được đơn vị triển khai thường xuyên hàng tháng, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ tham gia giám sát tại các điểm tiêm và tiến hành bảo quản, sử dụng vắc xin đúng quy trình cho nên đến nay không xảy ra tai biến trong tiêm chủng.

            Kết quả: - Tỷ lệ  tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 99,8%;

4. Chương trình chăm sóc SKBM - TE và DS - KHHGĐ

            Với mục tiêu không để xảy ra tai biến sản khoa và tử vong mẹ, cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, nâng cao chất lượng khám và điều trị phụ khoa. Trung tâm đã phối hợp lồng ghép các chương trình Y tế đặc biệt các chương trình CSSKSS, truyền thông dân số, chương trình dinh dưỡng đạt kêt quả tốt. Hằng năm, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quian tổ chức được nhiều chiến dịch lồng ghép nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ tham gia điều trị cũng như nhân dân trong huyện.

            Kết quả:

                        - Tỷ lệ tiêm AT2 cho phụ nữ có thai  đạt 100%

                        - 100% trẻ trong độ tuổi từ 6 - 36 tháng tuổi được uống Vitamin A

                        - Tỷ lệ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại tăng qua các năm.

5. Chương trình ATVSTP:

            - Công tác tuyên truyền về VSATTP, hướng dẫn người dân biết cách chọn mua thực phẩm, cách chế biến thực phẩm an toàn... được duy trì thường xuyên liên tục trên đài phát thanh 3 cấp.

            - Hiện đơn vị quản lý trên 300 nhà hàng, trong đó có 198 cơ sở được được thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP. Cùng với đó, xây dựng mô hình điểm cho 4 phường, xã về đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố.

6. Công tác phòng chống HIV/AIDS.

            Hằng năm đơn vị đã tiến hành truyền thông phòng chống lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con trên đài truyền thành 3 cấp, treo băng zôn và tiến hành tuyên truyền trực tiếp tới nhân dân tại các xã, thị trấn.

            - Thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho các cán bộ chuyên trách.

7. Chương trình Tâm Thần.

            Công tác quản lý và điều trị bệnh nhân tâm thần được triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ trung tâm xuống các trạm y tế xã, thị trấn.

8. Công tác quản lý môi trường Y tế.

            Ngay từ đầu năm trung tâm y tế huyện đã thành lập và kiện toàn các tổ Kiển soát nhiễm khuẩn, chịu trách nhiệm kiểm tra giam sát môi trường Y tế từ Trung tâm đến các trạm Y tế xã, chất thải Y tế được xử lý theo đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

            Về vệ sinh môi trường:

            - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước máy, nước hợp vệ sinh đạt 100%.

            - Tỷ lệ hộ gia đình xử lý rác thải hợp vệ sinh đạt 90,4%.

            - Tỷ lệ người dân xử lý phân gia súc hợp vệ sinh: 81,9%.

9. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực:

            Công tác đào tạo cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn còn thấp. Tỷ lệ cán bộ đi học ngắn hạn và dài hạn ít (13/134 cán bộ đạt 16,4%). Hiện tỷ lệ cơ cấu, chủng loại cán bộ chưa hợp lý, thiếu nhân lực Y tế chất lượng cao. Tỷ lệ bác sĩ tại các trạm Y tế xã, thị trấn còn thấp (11/21 xã có bác sĩ đạt 52,3%).

10. Công tác nghiên cứu khoa học.

            Trong những năm qua cán bộ công nhân viên chức đã tích cựu tham gia nghiên cứu khoa học đưa vào ứng dụng. Theo thống kê từ năm 2008 có một số đề tài cấp cơ sở như sau:

            -  Đánh giá thực trạng gan nhiễm mỡ và một số yếu tố có liên quan tại PK năm 2009 Chủ đề tài: Bs  Đặng Hữu Lục, cộng sự: Trần Thị Liên;

            - Đánh giá thực trạng nhiễm HIV trên địa bàn TPNB, xu hướng và giải pháp phòng chống Chủ đề tài:Bs  Đặng Hữu Lục, cộng sự: Phạm Anh Hiệp;

            - Thực trạng nguồn nhân lực TrạmYT trên địa bàn thành phố Ninh Bình năm 2012 - Chủ đề tài: Bs  Đặng Hữu Lục, cộng sự: Đỗ Hồng Giáp

            - Thực trạng mắc tật khúc xạ của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Ninh Bình 2009. Chủ đề tài: Nguyễn Thị Hà, Cộng sự: Đinh Thị Tuất

            - Nghiên cứu tình hình & đặc điểm Sỏi hệ tiết niệu tại TP Ninh Bình năm 2013 Chủ đề tài: Bs  Phạm Xuân Liêu, Cộng sự: Đd Nguyễn Thị Mơ

11. Các thành tích đã đạt được.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình được nhiều danh hiệu và khen thưởng các cấp:

- Năm 2012 nhận cờ thi đua suất sắc của UBND tỉnh;

- Năm 2013 UBND tỉnh tặng bằng khen./.

 

 

 

Tác giả: Trung tâm TT GDSK