Đ/c: Thị trấn Me huyện Gia Viễn tỉnh Ninh BìnhĐT: 0303.622825;
Xem hình
Cán bộ Trung tâm hướng dẫn người dân khử khuẩn nước

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

          Trung tâm y tế thành phố huyện Gia Viễn là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế có chức năng:

          Thực hiện chức năng Y tế dự phòng:  thực hiện các chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội như: lao, phong, tâm thần; vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia và quản lý trạm y tế các xã, phường.

          II. Tổ chức và biên chế

          1. Giám đốc: Bác sĩ  Đỗ Ngọc Cảnh                      ĐT: 0915219035

          Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

          2. Cơ cấu tổ chức các phòng chức năng nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính tổng hợp.

b) Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Truyền thông.

          3. Các khoa chuyên môn:

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS.

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm – Dinh dưỡng.

c) Khoa Y tế công cộng.

d) Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản.

e) Khoa Xét nghiệm.

g) Quản lý 21 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          III. Một số kết quả đã đạt được: 

          Gia Viễn là huyện đồng chiêm trũng có 21 xã, thị trấn, có 10 xã miền núi, đặc biệt có 4 xã vùng xả lũ thường xuyên bị ngập úng, giao thông không thuận tiện ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong toàn huyện. Xong với tinh thần đoàn kết vượt khó của tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia về chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân như: TCMR, PCSR, PC lao, Chương trình tâm thần cộng đồng, VSATTP, PCSDD; CSSKSS, PCHIV/AIDS,VSMT. Trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

          1. Về Công tác Y tế Dự phòng và các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia:

          Hằng năm Trung tâm Y tế Gia Viễn đã tiến hành xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng khoa phòng, các trạm Y tế xã thị trấn, có kế hoạch giám sát, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, uốn nắn kịp thời những sai sót về chuyên môn nghiệp vụ, từ đó giải pháp hữu hiệu cho việc thực hiện kế hoạch đã đề ra.

          - Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia được duy trì thường xuyên và thực hiện có hiệu quả.

          - Mạng lưới Y tế cơ sở được củng cố và đã đi vào ổn định từ Trung tâm đến các Trạm y tế xã và Y tế thôn bản. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì có hiệu quả, các dịch vụ y tế được cung ứng thuận tiện nhất là dịch vụ chăm sóc SKSS được đưa đến tận thôn xóm.

          - Tổ chức được nhiều lớp tập huấn cho các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia.

          - Công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm chính vì vậy ngay từ đầu năm, trung tâm Y tế đã tham mưu cho UBND huyện và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm ở người, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. có kế hoạch cụ thể từ trung tâm đến các trạm y tế xã, thị trấn.

          - Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, liên tục trên đài phát thanh 3 cấp, trên các hội nghị, trực tiếp cán bộ y tế xuống tận người dân để hướng dẫn. Chính vì vậy trong nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn. Cùng với đó thực hiện tốt công tác giám sát dịch và báo cáo dịch kịp thời.

          2. Công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng.

      - Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế,

      - Không sảy ra tai biến về chuyên môn, không có đơn thư khiếu nại về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, không có tai biến trong điều trị và sử dụng thuốc:

          Tổng số lần khám bệnh:

                   Năm 2012: 78.818 lượt người

                   Năm 2013: 81.546 lượt người

                   Đến hết tháng 9/2014: 62.426 lượt người

          3. Chương trình tiêm chủng mở rộng:

          Công tác giám sát tiêm chủng được đơn vị triển khai thường xuyên hàng tháng, đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ tham gia giám sát tại các điểm tiêm và tiến hành bảo quản, sử dụng vắc xin đúng quy trình cho nên đến nay không xảy ra tai biến trong tiêm chủng.

          Kết quả: tỷ lệ  tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi:

Năm 2012: 2042 trẻ đạt 98% kế hoạch năm.

Năm 2013: 2644 trẻ đạt 98% kế hoạch năm

9 tháng năm 2014: 1750 trẻ đạt 70,2% kế hoạch năm.

          4. Chương trình chăm sóc SKBM - TE và DS - KHHGĐ

          Với mục tiêu không để xảy ra tai biến sản khoa và tử vong mẹ, cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, nâng cao chất lượng khám và điều trị phụ khoa. Trung tâm đã phối hợp lồng ghép các chương trình Y tế đặc biệt các chương trình CSSKSS, truyền thông dân số, chương trình dinh dưỡng đạt kêt quả tốt. Hằng năm, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị có liên quian tổ chức được nhiều chiến dịch lồng ghép nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ tham gia điều trị cũng như nhân dân trong huyện.

          Kết quả:

          - Tỷ lệ tiêm chủng cho phụ nữ có thai đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

          - Tỷ lệ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại tăng qua các năm.

Năm 2012: 6572 ca

Năm 2013: 6950 ca

9 tháng năm 2014: 4976 ca.

          5. Chương trình ATVSTP:

          - Công tác tuyên truyền về VSATTP, hướng dẫn người dân biết cách chọn mua thực phẩm, cách chế biến thực phẩm an toàn... được duy trì thường xuyên liên tục trên đài phát thanh 3 cấp.

          - Hiện trên địa bàn huyện Gia Viến có 321 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó: tỉnh quản lý 20 cơ sở; huyện quản lý 96 cơ sở; xã, thị trấn quản lý: 125 cơ sở dịch vụ ăn uống và 180 cơ sở thức ăn đường phố. Hiện có 196 cơ sở được thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP. Hằng năm đơn vị đã tiến hành tổ chức tốt tháng hành động VSATTP trong toàn huyện.

          6. Công tác phòng chống HIV/AIDS.

          Hằng năm đơn vị đã tiến hành truyền thông phòng chống lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con trên đài truyền thành 3 cấp, treo băng zôn và tiến hành tuyên truyền trực tiếp tới nhân dân tại các xã, thị trấn.

          - Thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ năng nâng cao năng lực chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cho các cán bộ chuyên trách. Tổng lũy tích bệnh nhân HIV/AIDS đến tháng 9/2014 là 211 trên 20/21 xã , thị trấn. Hiện trung tâm y tế huyện duy trì công tác cấp bơm kim tiêm sạch cho các đối tượng nghiện chích ma túy và đã cấp được 25.000 chiếc.

          7. Chương trình Tâm Thần.

          Công tác quản lý và điều trị bệnh nhân tâm thần được triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ trung tâm xuống các trạm y tế xã, thị trấn. Tổng số bệnh nhân được quản lý và điều trị đến tháng 9/2014 là 421 bệnh nhân (mới phát hiện 02, tử vong 04) trong đó tâm thần phân liệt 185, động kinh 170, loạn thần khác 66.

          8. Công tác quản lý môi trường Y tế.

          Ngay từ đầu năm trung tâm y tế huyện đã thành lập và kiện toàn các tổ Kiển soát nhiễm khuẩn, chịu trách nhiệm kiểm tra giam sát môi trường Y tế từ Trung tâm đến các trạm Y tế xã, chất thải Y tế được xử lý theo đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

          Về vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước máy, nước hợp vệ sinh đạt 85%. Tỷ lệ người dân sử dụng hố xí hợp vệ sinh: 65%.

          9. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực:

          Công tác đào tạo cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn còn thấp. Tỷ lệ cán bộ đi học ngắn hạn và dài hạn ít (13/134 cán bộ đạt 16,4%). Hiện tỷ lệ cơ cấu, chủng loại cán bộ chưa hợp lý, thiếu nhân lực Y tế chất lượng cao. Tỷ lệ bác sĩ tại các trạm Y tế xã, thị trấn còn thấp (11/21 xã có bác sĩ đạt 52,3%).

  10. Công tác nghiên cứu khoa học.

          Hằng năm, đơn vị đã phát động phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tới từng khoa, phòng, trạm y tế do vậy mỗi năm có rất nhiều viên chức đăng ký tham gia, điển hình như đồng chí Đỗ Ngọc Cảnh đã có nhiều đề tài nghiên cứu cải tiến kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh đã được Sở Y tế công nhận.

          11. Các thành tích đã đạt được.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền trung tâm Y tế huyện Gia Viễn được nhiều danh hiệu và khen thưởng các cấp:

- Bằng khen của Bộ Y tế: 2012

- Bằng khen của UBND tỉnh: 2005, 2011, 2013

           Hiện Trung tâm y tế huyện đang tích cực đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng Trung tâm y tế huyện ngày càng phát triển hoàn thiện để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Tác giả: Trung tâm TTGDSK