Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhĐT: 030.3622403; Fax: 0303626282
Xem hình

I. Chức năng nhiệm vụ:

          1 Chức năng:

          - Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có  chức năng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân trên địa bàn huyện.

          2. Nhiệm vụ

          Thực hiện Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế và các Quy định hiện hành của nhà nước quy định.

          II. Mô hình tổ chức:

          1. Ban giám đốc

          - Phó Giám đốc: Bs Nguyễn Văn Định      ĐT: 0912236157

          - Phó Giám đốc: Bs Phạm Văn Vinh

          2. Các khoa phòng chuyên môn

          - Có 11 khoa phòng chức năng (07 khoa: Khoa khám bệnh; Khoa cận lâm sàng, dược; Khoa ngoại - 3 chuyên khoa; Khoa phụ sản; Khoa nội E- Đông y; Khoa truyền nhiễm; Khoa cấp cứu Nhi; 04 phòng chức năng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Nghiệp vụ, Tài chính -Kế toán, Điều dưỡng)

          - 01 phòng khám Đa khoa khu vực cầu Yên: với 10 giường bệnh

          3. Tổng số cán bộ viên chức: 69 (66 cán bộ viên chức, 03 hợp đồng chờ tuyển dụng). Trong đó có 12 bác sỹ, 31 điều dưỡng, còn lại nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và cán bộ khác. Trình độ Đại học và sau đại học: 18; Trung cấp 42, sơ cấp 06

          4. Quy mô giường bệnh

          Bệnh viện Đa khoa huyện Hoa Lưu được biên chế 60 giường bệnh

          III. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Đa khoa huyện Hoa Lư

          - Năm 1966 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình sơ tán lên xã Quỳnh Lưu huyện Nho Quan do vậy Bệnh viện Hoa Lư (trước đây là Bệnh viện Gia Khánh) đã tiếp nhận bàn giao cơ sở của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình với quy mô 30 giường bệnh tại Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

          - Những năm sau, do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, bệnh viện được bổ sung lên 50 giường bệnh rồi lên 70 giường bệnh. Từ năm 1973 đến 1981 là thời kỳ bệnh viện có quy mô 100 giường bệnh; từ 1982 số giường bệnh tiếp tục được nâng lên 120

          - Đến 1993 đến nay số giường bệnh giảm xuống còn 60 giường và 10 giường bệnh của phòng khám Đa khoa khu vực cầu Yên.

- Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình ngày 8 tháng 6 năm 2012;

          IV. Những thành tích nổi bật trong những năm qua

          - Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đã phát triển được một số kỹ thuật mới mà nhiều năm nay chưa triển khai như cấp cứu Ngoại - sản; Xét nghiệm định sinh hoá máu, kiểm tra chức năng gan; Nội soi tai mũi họng; Thở máy, cấp cứu chống độc...

          - Được Bộ Y tế tặng Bằng khen các năm 1994, 1995, 2000 và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Sở Y tế

          - Công đoàn nhiều năm liền đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh được công đoàn Việt Nam tặng Bằng khen

          - Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh

 

 

Tác giả: Trung tâm TTGDSK