Địa chỉ: Khu phố 5 - Thị trấn Ninh - Huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình Điện thoại Văn phòng: 0303 841 273
Xem hình

I. Ban giám đốc:

- Giám đốc:    BS. Phan Sỹ Điển                                   ĐT: 0912 209 017

- Phó Giám đốc :   BS. Nguyễn Xuân Cảnh                  ĐT: 0912 853 368

II. Chức năng.

         BVĐK có chức năng chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho cán bộ và nhân dân trong huyện.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác khám bệnh và điều trị cho cán bộ và nhân dân trong huyện theo Luật Khám chữa bệnh.

- Giúp lãnh đạo Sở Y tế trực tiếp quản lí các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ của y và dược trên địa bàn.

-Tổ chức và nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuậtt và công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Thực hiện tốt các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật của các lĩnh vực Y và Dược.

-Có trách nhiệm quản lí và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ viên chức được Sở Y tế uỷ nhiệm. Thực hiện đúng các chế độ chính sách với công nhân viên chức và chế độ tài chính kế toán theo qui định của nhà nước.

 IV.Các phòng chức năng gồm :

          - Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

          - Phòng Tổ chức - Hành chính

          - Phòng Kế toán

V.Các khoa chuyên môn gồm:

          - Khoa khám bệnh

          - Khoa nội

          - Khoa ngoại

          - Khoa Sản

          - Khoa Nhi - Cấp cứu

          - Khoa truyền nhiễm

          - Cận lâm sàng - Dược

VI.  Kết quả hoạt động năm 2011 : Công tác điều trị (Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2011).

TT

 

 

Danh mục

 

 

Chỉ tiêu

 

 

Thực hiện

 

 

Tỷ lệ %

 

 

1

 

 

Tổng số lần khám bệnh

 

 

45.000

 

 

59.989

 

 

113,3

 

 

2

 

 

Tổng số BN điêu trị nội trú

 

 

3.600

 

 

7.486

 

 

207,9

 

 

Công suất giường bệnh

 

 

100%

 

 

280%

 

 

 

 

 

3

 

 

Tổng số lần Xét nghiệm

 

 

50.000

 

 

94.233

 

 

188,4

 

 

4

Tổng số lần chụp XQuang

5.000

6.995

139,9

5

Tổng số lần Siêu âm

5.000

6.889

137,7

6

Tổng số lần nội soi

350

193

51,1

          Năm 2011 triển khai thành công một số kỹ thuật mới: Phẫu thuật mổ đẻ lần 2; phẫu thuật cắt túi thừa manh tràng; mổ ruột thừa trẻ em dưới 15 tuổi; gây mê thần kinh ngoại biên; đặt nội khí quản. 

VII. Những thành tích đã đạt được trong những năm qua.    Luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và đã được nhận các hình thức khen thưởng.

 

 

Tác giả: Trung tâm TTGDSK