Trong các ngày từ 1-3/6, tại 143 xã phường/ thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai cho trẻ uống vitamin A.  

Ngành Y tế đã tổ chức 4 đoàn giám sát việc triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A và hoạt động cân đo trẻ em dưới 5 tuổi tại các điểm uống.

Một số hình ảnh hoạt động:

 

Nhóm PV