Nhằm  đảm  bảo  nước  sạch,  vệ  sinh  môi  trường,  góp  phần  phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2023. Ngày 22/5/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch 478/KH-KSBT, đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường mùa mưa lũ năm 2023, tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

Trước mùa bão lụt: Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ y tế và người dân thực hiện các biện pháp, sẵn sàng ứng phó với tình trạng mưa lớn, bão, lũ lụt, chuẩn bị bể chứa, các vật dụng chứa  nước sạch, phương tiện, dụng cụ  xử  lý  môi trường, xử lý nước, đảm bảo vệ sinh cá nhân ... theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bố trí nhân lực, đảm bảo dự trữ và cung cấp đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường và quản lý chất thải y tế trước, trong và sau bão lụt.

Khi có bão lụt: Tổ chức các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình ngập lụt, tình hình vệ sinh môi trường, tăng cường giám sát nước ăn uống, nước sinh hoạt của người dân; hướng dẫn cán bộ  y tế  và người dân triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các khu vực bị ngập lụt; chủ động cấp hóa chất xử lý nước, môi trường, triển khai thau rửa và khử  trùng bể chứa, dụng cụ chứa nước ăn uống, sinh hoạt  bằng Cloramin  B, Aquatabs  hoặc  những  hóa  chất  khử  khuẩn  thông  thường  khác  tại các vùng  bị ngập lụt.

Sau bão lụt: Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị  y tế  và  người  dân thực  hiện các biện pháp xử lý môi trường; thu gom, xử  lý xác  súc vật  chết; xử  lý các giếng  khoan, giếng đào, bể nước bị ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và véc tơ gây bệnh tại các khu vực bị ngập sau khi nước rút. Tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước cấp cho ăn uống, sinh  hoạt  từ  các  nhà  máy/trạm cấp nước;  tăng cường kiểm tra vệ sinh chất lượng nước hộ gia đình. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thu gom, xử lý chất thải y tế  trong các cơ sở y tế hoặc trong các khu tránh trú an toàn theo quy định hiện hành.

Diệu Thúy