Nhằm trang bị các kỹ năng truyền thông cơ bản cho đội ngũ nhân viên y tế thông/xóm trong truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Vừa qua Khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức 03 lớp tập huấn “Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe” cho hơn 100 nhân viên y tế thôn, xóm của huyện Kim Sơn.

Tại lớp tập huấn, các truyền thông viên được truyền đạt các khái niệm về thế nào là thông tin và truyền thông, thế nào truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp và tầm quan trọng của truyền thông giáo dục sức khỏe. Đặc biệt các học viên còn được trang bị các kỹ năng cần thiết cho một buổi truyền thông trực tiếp như: Kỹ năng quan sát, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đặt câu hỏi đóng, câu hỏi mở, kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ không lời. Hướng dẫn cách sử dụng các tài liệu truyền thông phù hợp cho từng hình thức truyền thông như: nói chuyện tại gia đình, truyền thông nhóm nhỏ, truyền thông nhóm lớn, thảo luận nhóm… nhằm đạt yêu cầu, mục đích của một buổi truyền thông thay đổi hành vi qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa phương.

Kim Thoa