Duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng

Duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng

Quý I ngành y tế duy trì tốt công tác tiêm chủng mở rộng, đẩy mạnh truyền thông về an toàn tiêm chủng, các vắc xin mới trong chương trình tiêm chủng ...
LIÊN KẾT WEB
Đóng lại