Chú trọng công tác y tế trường học

Chú trọng công tác y tế trường học

Trong năm 2019, ngành y tế đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triền khai các hoạt động y tế trường học như: tăng cường tập huấn về nghiệp vụ ...
LIÊN KẾT WEB
Đóng lại