Tăng cường công tác truyền thông chính sách

Tăng cường công tác truyền thông chính sách

 Ngày 10/5/2023 UBND tỉnh đã ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ...
LIÊN KẾT WEB
Đóng lại