Sáng ngày 17/6, Sở Y tế tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết về đề tài y tế “Ngành Y tế Ninh Bình trong tôi”. Dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy,  lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Lãnh đạo Sở Y tế và thủ trưởng các đơn vị y tế trực thuộc.

Cuộc thi viết về đề tài y tế là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho cán bộ ngành Y tế - ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2025), nhằm ghi nhận và phản ánh kịp thời những thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Động viên, khuyến khích phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tập thể và cá nhân trong ngành y tế. 

Cuộc thi nhằm huy động được sự tham gia đông đảo những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở trong và ngoài tỉnh hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về đề tài Y tế, sáng tạo những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao để giới thiệu quảng bá, tuyên truyền về ngành Y tế Ninh Bình một cách sâu rộng; mở rộng vị thế của ngành y đối với toàn xã hội. Trong đó tập trung tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về những hoạt động của ngành Y tế Ninh Bình, những thành tựu cũng như những khó khăn; Biểu dương các tập thể và cá nhân có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Các tác phẩm dự thi phải được đăng, phát trong thời gian từ ngày 01/1/2024 đến ngày 31/12/2024, trên các ấn phẩm, chương trình của cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm: Các tác phẩm tham gia Cuộc thi có thể nộp trực tiếp, hoặc gửi qua đường bưu điện. Ban Tổ chức Cuộc thi địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tác phẩm dự thi từ ngày 03/12/2024 đến hết ngày 18/12/2024 (theo dấu bưu điện). Thời gian trao giải dự kiến tháng 1 năm 2025./.

Lê Lành