Nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá: 25-31/5/2020; với chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá”; để tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Ngày 22/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 505/SGDĐT-CTTT yêu cầu các đơn vị, các trường học thực hiện các nội dung sau:

Thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nội dung của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, quy định nghiêm việc cấm hút thuốc nơi làm việc, trong trường học; phân công Ban chăm sóc sức khỏe học  sinh của trường thực hiện phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành, chủ động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại đơn vị, trường học.

Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ: 25 đến 31/5/2020 do địa phương tổ chức như: mít tinh, diễu hành, hội thảo, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

Tác giả: Diệu Thúy