Ngày 10/3/2020, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Ngọc Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2019 - 2020 cùng các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận.

Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế Ninh Bình, gồm 05 chi bộ trực thuộc 86 đảng viên. Ngay sau khi sáp nhập, Đảng bộ đã chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, ưu tiên việc ổn định tổ chức, sắp xếp bố trí nhân lực và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như kịp thời động viên cán bộ yên tâm công tác.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe các báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2019-2020. Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các văn kiện được trình bầy trước đại hội.

Các đại biểu đều nhất trí với nội dung đánh giá của các báo cáo, đồng thời phân tích làm rõ hơn những kết quả đã đạt từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng cường chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 100% đảng viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; phấn đấu hoàn thành từ 90% trở lên các chỉ tiêu kế hoạch được giao; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có trên 10% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 20 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Ngô Ngọc Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá: Đảng bộ bộ phận đã phát huy tốt sức mạnh của tập thể, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị, Ban chấp hành đảng bộ bộ phận đổi mới được phương thức hoạt động, phát huy, nêu cao được vai trò, sức chiến đấu của người đảng viên nhất là người đứng đầu; các đảng viên trong toàn đảng bộ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ để thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 05 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ bộ phận và đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Tác giả: Diệu Thúy