Ngày 28/03/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã ban hành Thông báo số 238/TB-KSBT về về việc tạm dừng trực chống dịch ngoài giờ năm 2020.

Theo đó, kể từ ngày 01/4/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh và các Đội đáp ứng nhanh của Trung tâm trực chống dịch tạm dừng trực chống dịch ngoài giờ đã phân công cho các khoa, phòng tại Thông báo số 01/TB-KSBT ngày 01/01/2020 và Thông báo số 105/TB-KSBT ngày 10/02/2020 cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động ngoài giờ khác, thực hiện bình thường theo lịch đã định.

Tác giả: Diệu Thúy