Ngày 3/3, Chi bộ phòng chống HIV/AIDS - Đa khoa - sức khỏe sinh sản tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự có Ban chấp hành đảng bộ bộ phận, cấp ủy trực thuộc đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Chi bộ phòng chống HIV/AIDS - Đa khoa - sức khỏe sinh sản là chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đây cũng là Chi bộ tổ chức điểm của Đảng bộ bộ phận.

Tại Đại hội điểm, các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2022; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Cũng tại đây các đảng viên đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận và thông qua các văn kiện được trình bầy trước đại hội được đại diện Đảng bộ cấp trên đánh giá cao.

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022 là: Tăng cường chú trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực sức chiến đấu của đảng; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phấn đấu hoàn thành từ 90% trở lên các chỉ tiêu kế hoạch được giao; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy mới, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Sau Đại hội Chi bộ phòng chống HIV/AIDS - Đa khoa - sức khỏe sinh sản Ban chấp hành đảng bộ bộ phận, cấp ủy trực thuộc đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức ở Đại hội các chi bộ tiếp theo.