Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Dự buổi công bố có đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế, ông Lê Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban Lãnh đạo, Trưởng, phó khoa phòng trung tâm.

          Tại buổi làm việc, đại diện phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế đã công bố Quyết định của Giám đốc sở Y tế Ninh Bình về việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Khắc Lưu - Trưởng khoa phòng, chống HIV/AIDS bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kể từ ngày 06/02/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

          Phát biểu, chúc mừng tân phó giám đốc; đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có thêm phó giám đốc; đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian nhiệm kỳ đồng chí tân phó giám đốc cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần cùng tập thể cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong thời gian tới.

                                                                            

Tác giả: Văn Nghĩa