Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 150 người là giáo viên, cán bộ y tế trường học trên địa bàn huyện Nho Quan.

Tại các lớp tập huấn báo cáo viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã truyền đạt những nội dung về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người, ảnh hưởng đến kinh tế, môi trường. Đồng thời phổ biến Luật phòng, chống tác tại của thuốc lá. Đặc biệt, hướng dẫn cán bộ, giáo viên các đơn vị xây dựng môi trường không khói thuốc. Qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của những người làm công tác giáo dục trong hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp cho môi trường giáo dục toàn huyện nói không với thuốc lá, giữ gìn môi trường trong lành, thận thiện và nâng cao sức khỏe con người.

Tác giả: Lê Lành