Sáng ngày 24/5, Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe,  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông lưu động về phòng chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng trên các tuyến đường chính và nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn huyện Hoa Lư.

Tham gia buổi truyền thông lưu động là đội ngũ cán bộ ban ngành của các xã/thị trấn. Buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các bệnh liên quan đến khói thuốc lá …

Sau khi tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố chính trên địa bàn huyện Hoa Lư, cán bộ y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện tuyên truyền trực tiếp tại một số điểm công cộng có đông người dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần nâng cao sức khỏe con người và bảo vệ môi trường.

Tác giả: Lê Lành