Năm 2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình luôn duy trì và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Thực hiện giám sát công tác báo cáo tiêm chủng qua phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia. Tổ chức  tốt các điểm tiêm chủng, đảm bảo an toàn, không để tai biến nặng xảy ra sau tiêm chủng.

Trong năm, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ ước đạt 97,2%, tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm AT2 ước đạt 95%, tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh đạt 80%. Đặc biệt tổ chức được 08 lớp tập huấn về an toàn tiêm chủng cho 500 cán bộ y tế tuyến huyện, xã, phường, thị trấn.

Tác giả: Diệu Thúy