Tính đến ngày 25/10, tỉnh Ninh Bình đã đạt nhiều chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid – 19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh là trên 91%. Trong đó, mũi 4 của người từ 18 tuổi trở lên và mũi 3 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 2 cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi. Đây là kết quả đáng mừng, khẳng định sự vào cuộc của toàn xã hội trong công tác tiêm chủng và phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

 

 

Tính đến đến tháng 25/10/2022, tỷ lệ tiêm chủng các mũi vắc xin của tỉnh Ninh Bình đã cao hơn mức trung bình toàn quốc. Cụ thể, toàn tỉnh tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid – 19 được 2,8 triệu liều. Tỷ lệ bao phủ mũi 4 cho người trên 18 tuổi là: 96,95% (cả nước đạt tỷ lệ 75,7%) ; Tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho đối tượng từ 12-17 tuổi là: 77,7%  (cả nước đạt tỷ lệ 53,2%) ; Nhóm tuổi từ 5 - dưới 12 tuổi có tỷ lệ bao phủ mũi 2 là: 75,71%. Kết quả này cho thấy, tỉnh Ninh Bình đã rất tích cực và hiệu quả trong việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19.

     Cùng với đó, công tác giám sát, báo cáo tiêm chủng qua phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia được đẩy mạnh. Việc cung cấp vắc xin đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng; tổ chức tốt các điểm tiêm chủng, đảm bảo an toàn, không để tai biến nặng xảy ra sau tiêm chủng. Ngành Y tế cũng đặt ra mục tiêu và chỉ đạo các đơn vị trong ngành tiếp tục rà soát đối tượng và lập danh sách đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cho từng nhóm đối tượng, sử dụng hiệu quả số vắc xin được phân bổ; không để lãng phí vắc xin./.

 

Thu Trang