Nhằm quảng bá, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất Cố Đô, thu hút khách trong và ngoài nước về với Ninh Bình đồng thời nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế.

         Đảng ủy Sở Y tế đã có Kế hoạch số 927/KH-ĐU ngày 18/11/2019 và Công văn số 976/CV-ĐU ngày 31/12/2019 chỉ đạo các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc; các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền về “Năm Du lịch Quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình” theo Đề cương tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, hội viên của đơn vị. Treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ thời gian, thiết thực hiệu quả.

          Nội dung tuyên truyền chia làm 3 đợt với khẩu hiệu tuyền truyền: chào mừng Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình! Chào mừng các vị đại biểu và du khách về dự Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình! Hoa Lư - Cố đô ngàn năm! Ninh Bình quyết tâm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị Di sản, góp phần phát triển du lịch bền vững! Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển nhanh và bền vững.

          Đợt thứ nhất (Từ 1/11/2019 đến 20/01/2020): Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của “Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình”; những giá trị về lịch sử, truyền thống văn hóa đặc trưng của vùng đất và con người Ninh Bình; các sự kiện, hoạt động lớn của Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình như: Lễ hội Chùa Bái Đính, lễ hội Hoa Lư, lễ hội Tràng An,….

          Đợt thứ hai (Đợt tuyên truyền cao điểm từ 21/01/2020 đến 22/02/2020): Tuyên truyền đậm nét Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình tổ chức vào ngày 22/02/2020.

          Đợt thứ ba (Từ 23/02//2020 đến hết năm 2020): Tiếp tục tuyên truyền chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội chào mừng và Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình.

Tác giả: Diệu Thúy