Nhằm tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, chuyên nghiệp, tiết kiệm, an toàn góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh. Ngày 06/3/2020, tại Trung tâm y tế huyện Yên Mô, Sở Y tế tổ chức “Ngày hội 5S” cho hơn 50 học viên của lớp tập huấn quản lý chất lượng bệnh viện - an toàn người bệnh cùng tham gia phần thực hành này còn có lãnh đạo và các cán bộ y tế của Trung tâm y tế huyện Yên Mô.

        

          Trong “Ngày hội 5S” các học viên được giảng viên cung cấp các kiến thức 5S là tập hợp 5 từ tiếng Nhật, mỗi từ bắt đầu bằng chữ S: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng. Theo đó, học viên nắm được nguyên tắc thực hành tốt 5S, cách nhận biết và phân loại trong dịch vụ y tế, các bước thực hiện chương trình 5S. Đồng thời học viên được thực hành theo mô hình “cầm tay chỉ việc”, nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện hướng đến an toàn người bệnh cũng như an toàn cho nhân viên y tế, triển khai thực tế tại một số khoa/phòng qua đó nhân rộng mô hình trong toàn bệnh viện.

          Kết thúc “Ngày hội 5S” tất cả học viên đã thấy được lợi ích của 5S qua những sản phẩm 5S cụ thể được triển khai ngay trong ngày hội để giải quyết những vấn đề thường gặp trong công việc hàng ngày; biết cách làm thế nào để cùng nhau duy trì 5S hiệu quả; xây dựng văn hoá cải tiến chất lượng thông qua các hoạt động cải tiến liên tục dựa trên nên tảng của 5 chữ S; đồng thời, tạo tinh thần cho nhân viên các khoa/phòng/trung tâm trong toàn viện đoàn kết, hỗ trợ vì mục tiêu chung là An toàn và Hiệu quả. Được biết: “Ngày hội 5S” là phần thực hành của khóa tập huấn về quản lý chât lượng bệnh viện - an toàn người bệnh được tổ chức từ ngày 04/3.

Tác giả: Diệu Thúy