Thực hiện Công văn số 411/UBND-VP6 ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tăng cường truyền thông về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm ngày bảo hiểm y tế Việt Nam - 01/7/2020. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan để  mọi người biết và thực hiện; Tổ chức treo băng rôn, biểu  ngữ: Mỗi đơn vị treo ít nhất 01  băng rôn, biểu ngữ  (hoặc chạy bảng chữ điện tử) trong khuôn viên hoặc cổng ra vào đơn vị với các thông điệp truyền thông như sau: Nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân; tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình; thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững; tham  gia  BHYT  là  trách  nhiệm  và  quyền  lợi  của  mỗi  người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng; BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tăng cường công tác truyền thông  nâng  cao  hiểu  biết  của  người  dân  về  các  chính  sách  BHYT; tập trung tuyên truyền về quyền lợi và  trách nhiệm của người tham gia BHYT,  đặc biệt là các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi BHYT.

Các đơn vị điều trị: Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm chi phí KCB BHYT: Tiếp tục hoàn thiện  quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị trong  KCB, chỉ định thuốc, dịch vụ cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán và tình trạ ng bệnh, đảm bảo chất lượng trong khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, chống mọi hành vi gian lận, lạm dụng BHYT. Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện, kiểm soát việc  kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm, chỉ định dịch vụ kỹ thuật và việc tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh.

Công khai Bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại nơi tiếp nhận người bệnh và nơi thanh toán. Bảng giá dịch vụ y tế phải rõ ràng, dễ đọc, dễ thấy, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải kịp thời giải đáp những thắc mắc của người bệnh liên quan đến giá dịch vụ y tế. Nghiên cứu tổ chức thực hiện triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; bảo đảm công khai, minh bạch các danh mục dịch vụ y tế và giá các dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện những sai sót, trùng lặp trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để chấn chỉnh, xử  lý. 

Phối  hợp  với  cơ  quan  bảo  hiểm  xã  hội  giải  quyết  kịp  thời  các vướng mắc, bất cập, phát sinh khi tiếp nhận, kiểm tra cơ sở dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế của người đến khám bệnh, chữa bệnh; chú trọng phát hiện những trường hợp  đi  khám  bệnh,  chữa  bệnh  nhiều  lần  trong  một  thời  gian  ngắn  để  có  biện pháp chấn chỉnh.

Tăng cường  truyền  thông  lồng  ghép trong quy  trình khám  bệnh , chữa bệnh  các  chính sách của Nhà nước về BHYT; quy định về điều việc chỉnh  giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và tác động của chính sách này tới đời  sống xã hội, đặc biệt là nhóm người bệnh không có thẻ BHYT  nhằm nâng cao nhận thứccủa người dân về tầm quan trọng của việc tham gia BHYT.

Trung tâm y tế các huyện, thành phố: Phối hợp Bệnh viện đa khoa huyện tiếp tục hỗ trợ chuyên môn, nâng cao chất  lượng KCB tại trạm y tế, rà soát tình hình nhân lực, tổ chức cho nhân viên tại trạm y tế đi đào tạo, đào tạo lại; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật;  đảm bảo cho người bệnh  được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế. Chỉ  đạo, tổ  chức  triển  khai  các  hoạt  động  truyền  thông  tại  các  phòng khám đa khoa khu vực, các trạm y tế trên địa bàn.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 15/7/2020./.

Tác giả: Diệu Thúy