Tình hình trong ngày

1. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới: 0

2. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu: 0

3. Ca bệnh xác định    

- Số ca bệnh xác định mới: 0

- Số ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế: 0

4. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 11

Tóm tắt kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại

  1. Số liệu trong ngày

  - Số ca bệnh xác định mới: 0

            - Ca bệnh xác định đang điều trị: 0

            - Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 11

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 0

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 0

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 11

2. Số liệu cộng dồn

          2.1. Ca bệnh xác định: 13 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 13; đang điều trị: 0)

2.2. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định được theo dõi: 199 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với 07 ca bệnh xác định đi du lịch và đi qua có dừng chân tại Ninh Bình: 75 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với 12 ca bệnh xác định tại các cơ sở cách ly tập trung: 90 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với bệnh nhân số 170: 34 trường hợp

Tất cả các trường hợp được cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đủ 2 lần đều cho kết quả âm tính, không lây lan ra cộng đồng.

          2.3. Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 7.103 trường hợp

          + Cách ly tại cơ sở y tế: 366 trường hợp               

          + Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 2.748 trường hợp. Trong đó: 2.399 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đủ 2 lần, phát hiện ra 12 ca bệnh xác định; 349 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đủ 3 lần, không phát hiện ca bệnh xác định.

          + Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 3.989 trường hợp                           

          2.4. Xét nghiệm: 

+ Tổng số mẫu đã lấy: 6.622

+ Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 4.240

+ Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 13

+ Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 4.226

+ Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 0

+ Số ca đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 01

2.5. Tình hình khác

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai được quản lý, giám sát: 1.142 trường hợp.

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới chợ hoa Mê Linh, Hà Nội được quản lý, giám sát: 0 trường hợp.

- Xét nghiệm ca bệnh xác định ngoài cộng đồng đã điều trị khỏi và ra viện (BN số 170): lấy mẫu 02 lần sau ra viện đều cho kết quả âm tính, sức khỏe ổn định.

- Xét nghiệm cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP: 831 trường hợp kết quả âm tính.

Các hoạt động dự phòng và điều trị vẫn đang được tiến hành theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; chỉ đạo rà soát, lập danh sách, lấy mẫu cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế.

 

Tác giả: Diệu Thúy