Tình hình trong ngày

1. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới: 05

2. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu: 0

3. Ca bệnh xác định    

- Số ca bệnh xác định mới: 0

- Số ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế: 0

4. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 15

Tóm tắt kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại

  1. Số liệu trong ngày

- Số ca bệnh xác định mới: 0

         - Ca bệnh xác định đang điều trị: 0

         - Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 15

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 0

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 0

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 15

2. Số liệu cộng dồn

          2.1. Ca bệnh xác định: 13 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 13; đang điều trị: 0)

2.2. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định được theo dõi: 199 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với 07 ca bệnh xác định đi du lịch và đi qua có dừng chân tại Ninh Bình: 75 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với 12 ca bệnh xác định tại các cơ sở cách ly tập trung: 90 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với bệnh nhân số 170: 34 trường hợp

Tất cả các trường hợp được cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đủ 2 lần đều cho kết quả âm tính, không lây lan ra cộng đồng.

          2.3. Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 7.103 trường hợp

          + Cách ly tại cơ sở y tế: 366 trường hợp               

          + Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 2.748 trường hợp. Trong đó: 2.399 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đủ 2 lần, phát hiện ra 12 ca bệnh xác định; 349 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 đủ 3 lần, không phát hiện ca bệnh xác định.

          + Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 3.989 trường hợp                           

          2.4. Xét nghiệm: 

+ Tổng số mẫu đã lấy: 6.622

+ Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 4.240

+ Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 13

+ Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 4.226

+ Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 0

+ Số ca đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 01

2.5. Tình hình khác

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai được quản lý, giám sát: 1.142 trường hợp.

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới chợ hoa Mê Linh, Hà Nội được quản lý, giám sát: 0 trường hợp.

- Xét nghiệm ca bệnh xác định ngoài cộng đồng đã điều trị khỏi và ra viện (BN số 170): lấy mẫu 02 lần sau ra viện đều cho kết quả âm tính, sức khỏe ổn định.

- Xét nghiệm cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP: 831 trường hợp kết quả âm tính.

Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây ra F1 và F2. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; chỉ đạo rà soát, lập danh sách, lấy mẫu cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế.

 

 

Tác giả: Diệu Thúy