Tình hình trong ngày

1. Số trường hợp nghi ngờ được cách ly mới: 04

2. Số trường hợp được điều tra và lấy mẫu: 02

3. Ca bệnh xác định    

- Số ca bệnh xác định mới: 0

- Số ca bệnh xác định đang được cách ly và điều trị tại cơ sở y tế: 01 trường hợp (BN 543 (tái dương tínhđược cách ly, điều trị tại BVĐK huyện Nho Quan)

- Số ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày: 01 trường hợp (BN 389 có kết quả xét nghiệm 04 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2)

4. Tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát: 166

Tóm tắt kết quả phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại

    1. Số liệu trong ngày

- Số ca bệnh xác định mới: 0

- Ca bệnh xác định đang điều trị: 01

- Số ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày: 01 trường hợp (BN 389 có kết quả xét nghiệm 04 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2)

- Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 166

+ Cách ly tại cơ sở y tế: 06

+ Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 24

+ Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 136

2. Số liệu cộng dồn

          2.1. Ca bệnh xác định: 25 (đã điều trị khỏi và xuất viện: 24; đang điều trị: 01)

2.2. Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định được theo dõi: 248 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với 07 ca bệnh xác định đi du lịch và đi qua có dừng chân tại Ninh Bình: 75 trường hợp;

+ Tiếp xúc gần với 22 ca bệnh xác định tại các cơ sở cách ly tập trung: 124 trường hợp;

+ Tiếp xúc gần với BN số 170: 34 trường hợp;

+ Tiếp xúc gần với BN số 325 (tái dương tính): 07 trường hợp;

+ Tiếp xúc gần với các BN số 906, 907, 908: 01 trường hợp;

+ Tiếp xúc gần với BN số 915: 03 trường hợp

+ Tiếp xúc gần với BN số 543 (tái dương tính): 04 trường hợp

Tất cả các trường hợp được cách ly (230 TH tại cơ sở y tế; 12 TH tại khu cách ly đặc biệt thuộc Trung Đoàn 855; 06 TH tại nhà). Trong đó: 244 TH được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần, đều cho kết quả âm tính, không lây lan ra cộng đồng; 04 TH lấy mẫu lần 1 đều cho kết quả âm tính.

2.3.Tổng số trường hợp được cách ly và giám sát: 10.880 trường hợp

          + Cách ly tại cơ sở y tế: 475 trường hợp.              

          + Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: 3.021 trường hợp.

          Trong đó: 3.000 TH được lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần, phát hiện ra 22 ca bệnh xác định; 01 TH lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính, được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục cách ly, theo dõi và điều trị bệnh kèm theo; 20 TH lấy mẫu lần 1 có kết quả âm tính.

          + Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú: 7.384 trường hợp.           

          2.4. Xét nghiệm: 

+ Tổng số mẫu đã lấy: 13.879

+ Số ca đã lấy mẫu xét nghiệm: 8.602

+ Số ca đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 25

+ Số ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2: 8.576

+ Số ca đang chờ kết quả xét nghiệm: 0

+ Số ca đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm: 01

2.5. Tình hình khác

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Đà Nẵng được quản lý, giám sát: 3.000 trường hợp. Trong đó: lấy mẫu 2.91trường hợp, kết quả như sau:

Kết quả

Lấy mẫu

Dương tính

Âm tính

Chờ kết quả

Tổng cộng

Lần 1

0

2.917

0

2.917

Lần 2

0

2.158

0

2.158

Tổng số mẫu đã lấy

5.075

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Quảng Nam được quản lý, giám sát: 174 trường hợp. Trong đó: lấy mẫu 172 trường hợp, kết quả như sau:

Kết quả

Lấy mẫu

Dương tính

Âm tính

Chờ kết quả

Tổng cộng

Lần 1

0

172

0

172

Lần 2

0

98

0

98

Tổng số mẫu đã lấy

270

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Hải Dương được quản lý, giám sát: 33 trường hợp. Trong đó: lấy mẫu 31 trường hợp có kết quả âm tính.

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Quảng Ngãi được quản lý, giám sát: 05 trường hợp. Trong đó: lấy mẫu 04 trường hợp có kết quả âm tính.

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Hà Nội được quản lý, giám sát: 05 trường hợp. Trong đó: lấy mẫu 04 trường hợp có kết quả âm tính.

- Xét nghiệm cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP: 1.650 trường hợp có kết quả âm tính.

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai được quản lý, giám sát: 1.142 trường hợp.

- Các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới chợ hoa Mê Linh, Hà Nội được quản lý, giám sát: 0 trường hợp.

- Tình hình ca bệnh xác định ngoài cộng đồng đã điều trị khỏi và ra viện (BN số 170): lấy mẫu 02 lần sau ra viện đều cho kết quả âm tính, sức khỏe ổn định.

- Tình hình ca bệnh xác định (tái dương tính) đã điều trị khỏi, ra viện và trở về địa phương:

+ BN số 325: lấy mẫu 02 lần sau ra viện đều cho kết quả âm tính, sức khỏe ổn định.

+ BN số 543: lấy mẫu lần 1 ngày 21/8/2020 có kết quả âm tính, lấy mẫu lần 2 ngày 26/8/2020 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, lấy mẫu lần 3 ngày 29/8/2020 đang chờ kết quả; đang được cách ly, điều trị tại BVĐK huyện Nho Quan.

Ninh Bình đã triển khai quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng.

 

Tác giả: Diệu Thúy