Ngày 28/6, Chi Cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Trạm Y tế xã Ninh Nhất thành phố Ninh Bình và xã Ninh Giang huyện Hoa Lư. (theo Qquyết định số 134/QĐ-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

Tại các đơn vị được giám sát đều có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ như:  phòng thủ thuật sạch sẽ, tủ thuốc, dụng cụ, trang thiết bị thực hiện KHHGĐ, khám phụ khoa tại trạm y tế. Về nhân lực: được đào tạo liên tục, có chứng chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Phòng truyền thông, tư vấn được bố trí đảm bảo riêng tư, kín đáo. Thuốc thiết yếu, dịch vụ KHHGĐ được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cung cấp kịp thời và có giá kệ để tài liệu, sản phẩm truyền thông. Các đơn vị thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ đợt cao điểm truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản KHHGĐ năm 2022.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại mà mỗi đơn vị cần khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; cần đảm bảo công tác vô khuẩn trong thực hiện các dịch vụ KHHGĐ tại trạm; cùng với đó đẩy mạnh công tác truyền thông, xã hội hóa các phương tiện tránh thai cho đối tuợng có nhu cầu sử dụng…

Thu Trang