Ngày 23/01, Sở Y tế tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị trực thuộc ngành y tế; lãnh đạo, bộ phận phụ trách công tác y tế thuộc UBND các huyện, thành phố.

Tại lớp tập huấn, đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh đã chia sẻ những nội dung liên quan đến Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Quy trình tiến hành cuộc thanh tra, kiểm tra, kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, một số lưu ý trong quá trình lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính. Đồng thời, lớp tập huấn cũng giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành y tế nắm chắc quy trình, quy định của pháp luật về kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế./.

 

Lê Lành