Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Y tế và  Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) về tăng cường năng lực truyền thông nguy cơ sức khỏe Việt Nam, từ ngày 18- 20/9/2023 tại tỉnh Ninh Bình, Văn phòng Bộ Y tế  tổ chức lớp tập huấn truyền thông nguy cơ phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng cho cán bộ y tế của các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc 18  tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Tại lớp tập huấn, Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), Bộ Y tế cung cấp thông tin về tổng quan về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm COVID-19 tại Việt Nam; định  hướng công tác truyền thông và cung cấp thông tin y tế; công tác truyền thông nguy cơ phòng chống bệnh truyền nhiễm, truyền thông nguy cơ trong tiêm chủng; các kỹ năng viết bài truyền thông trên Facebook; kỹ năng xây dựng thông cáo báo chí số hóa. Ngoài ra, các học viên còn được các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới hướng dẫn phương pháp truyền thông vì sức khỏe; phương pháp kể chuyện trong truyền thông sức khỏe.

 

Bên cạnh đó, các học viên được thảo luận nhóm và thực hành hoạt động truyền thông bằng việc xây dựng kế hoạch truyền thông nguy cơ và xây dựng tiểu phẩm truyền thông, sử dụng các nền tảng xây dựng tác phẩm truyền thông. Qua lớp tập huấn trang bị kiến thức và kĩ năng để truyền thông về các vấn đề sức khỏe cộng đồng, bao gồm an toàn vắc xin, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, cũng như xây dựng các kỹ năng về cách phát triển, thực hiện và đánh giá thông điệp, kế hoạch và hoạt động truyền thông từ đó vận dụng  phù hợp với địa phương./. 

 

 

Lê Lành