Ngày 20/3, Sở Y tế tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn.

Trong năm 2023, trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật BHYT, chất lượng điều trị ngày càng được nâng cao. Trung tâm tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, duy trì giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng; triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo mùa; duy trì và bảo đảm an toàn trong tiêm chủng định kỳ và tiêm chủng theo kế hoạch; không có tai biến nặng xảy ra sau tiêm chủng. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, không để xảy ra sai xót về chuyên môn, không có tai biến trong sử dụng thuốc. Triển khai 18 dịch vụ kỹ thuật mới nâng cao chất lượng khám và điều trị. Triển khai mới công tác khám chữa bệnh phục hồi chức năng. Bổ sung trang thiết bị y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cung cấp cơ bản đầy đủ thuốc, phương tiện phục vụ công tác khám và điều trị. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc khám, chữa bệnh không để sảy ra tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đưa nội dung chống bội chi, chống lạm dụng và trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào kế hoạch công tác, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế khen thưởng hàng năm của đơn vị. Triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện, kiện toàn tổ quản lý chất lượng, tích cực phát huy vai trò của bộ phận này. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh. Làm tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa lâm sàng, tập huấn cho cán bộ, viên chức trong toàn đơn vị về Thông tư số 16/2018/TT-BYT, Thông tư 20/2021/TT-BYT. Duy trì tốt công tác sơ cấp cứu và khám chữa bệnh tại trạm y tế triển khai quản lý điều trị đái tháo đường tại 12/21 trạm y tế, tăng huyết áp tại 17/21 trạm y tế xã. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì thường xuyên có hiệu quả,…

          Qua kiểm tra, đoàn đã thống nhất kết quả đánh giá áp dụng tại trung tâm là 82/83 tiêu chí, đạt tỷ lệ 99%; tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng đạt 253; điểm trung bình chung của các tiêu chí là: 3,09

          Diệu Thúy – Như Khôi