Chiều ngày 26/1/2024, tại Sở Y tế - Khối thi đua sở, ngành văn xã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Thị Thanh - Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; đại diện  lãnh đạo Sở Y tế, Đài phát thanh và truyền hỉnh tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.

Trong năm, Khối thi đua sở, ngành văn xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị Sở, ngành bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc ngành, đơn vị được củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả…

Đặc biệt công tác y tế: Trong năm Sở Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt đã kiểm soát dịch bệnh Covid -19, khống chế các ca bệnh truyền nhiễm; tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển y tế cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế… Ngành Y tế đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống các dịch bệnh. Bảo đảm đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, máy  móc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở y tế tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh; đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác có hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816…tích cực áp dụng kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh và chẩn đoán, tăng cường cải tiến chất lượng bệnh viện.

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh – đại diện Trường Khối thi đua Sở, ngành văn xã đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ.

Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 và bầu đơn vị Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh làm trưởng khối năm 2024.

Văn Nghĩa