Trong quý I/2024, Trung tâm Y tế huyện Nho Quan luôn đa dạng hóa các loại hình truyền thông như truyền thông trực tiếp, gián tiếp, tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền...

Trong quý I/2024, Trung tâm Y tế huyện Nho Quan luôn đa dạng hóa các loại hình truyền thông như truyền thông trực tiếp, gián tiếp, tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

          Tuyên truyền trên đài truyền hình, đài truyền thanh ba cấp,… nhằm cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản về phòng chống suy dinh dưỡng, bệnh không lây nhiễm, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh thủy đậu, ngày thế giới phòng chống lao, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng qua đó người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

  Diệu Thúy