Trong tháng 01/2024, Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn luôn đa dạng hóa các loại hình truyền thông như truyền thông trực tiếp, gián tiếp, tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền...

          Trong tháng 01/2024, Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn luôn đa dạng hóa các loại hình truyền thông như truyền thông trực tiếp, gián tiếp, tư vấn nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

          Kết quả cụ thể: Đã phát 285 tin/bài, tuyên truyền trên đài truyền thanh ba cấp nhằm cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản về phòng chống suy dinh dưỡng, bệnh không lây nhiễm, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh thủy đậu, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng qua đó người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

          Bên cạnh đó tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, tư vấn sức khỏe cho hơn 294 người với các nội dung về an toàn thực phẩm, sức khỏe tâm thần, dân số, nước sạch và vệ sinh môi trường, …

 Diệu Thúy