Trong tháng 06/2020, Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh từ đó nâng cao sức khỏe nhân dân.

            

            Trong đó nổi bật là các hoạt động truyền thông trực tiếp cho hơn 1.136 người và tư vấn sức khỏe cho 667 người với các nội dung như: tuyên truyền HIV/AIDS và cách phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; an toàn lao động trong phòng, chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống bệnh sốt xuất huyết; phòng chống dịch bệnh Covid-19 và khai báo y tế toàn dân; ngày vi chất dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, vắc xin SII (DPT-VGB-Hib), …

          Đã phát 919 lần các tin/bài, tuyên truyền trên đài truyền thanh ba cấp nhằm cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, … qua đó người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

         Để đạt được kết quả nổi bật trên Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn luôn đa dạng hóa các loại hình truyền thông như truyền thông trực tiếp, gián tiếp, tư vấn, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

 

Tác giả: Diệu Thúy