Trong 9 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật duy trì hoạt động: Giám sát dịch tễ sốt rét tại 08 huyện, thành phố; trong 9 tháng: tổng số người nghi ngờ sốt rét 1.976 người; không phát hiện trường hợp sốt rét mới; số liều thuốc đã sử dụng 0liều; cấp thuốc điều trị dự phòng cho đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh sốt rét: 14 đối tượng.Tổ chức tẩm màn phòng chống sốt rét năm 2023 tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô. Phối hợp truyền thông ngày Thế giới phòng chống sốt rét. Thực hiện điều tra giám sát tại các  xã trong vùng nguy cơ sốt rét quay trở lại của huyện Gia Viễn và Nho Quan. Thực hiện hoạt động điều tra, thu thập mẫu côn trùng tại  02  xã thuộc huyện Nho Quan (xã Kỳ Phú và Cúc Phương).

Thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống bệnh sốt rét trên địa bàn  tỉnh qua các hình thức: phát thanh trên đài 3 cấp xã/phường/thị trấn, tuyên truyền  theo nhóm, tổ chức thăm hộ gia đình, lồng ghép cùng các đoàn, nhóm hội. 

Diệu Thúy