Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong 9 tháng đầu năm 2023, phát hiện 28 người nhiễm HIV mới, 10 người tử vong do HIV. Luỹ tích số  người nhiễm HIV tính đến nay là 2.927 người, trong đó: còn sống 1.589  người  (số người nhiễm HIV đang được điều trị là 1.536, số người nhiễm HIV ngoài cộng đồng là 53 người, lũy tích số trường hợp tử vong do HIV là 1.338 người. Điều  trị  miễn phí thuốc ARV cho 1.489 người (bao gồm cả 197 người nhiễm HIV tỉnh khác điều trị tại Ninh Bình), điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc  Methadone cho 869 người nghiện ma túy. 

Diệu Thúy