Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khám bệnh phong là: 5.295; số người được khám loại trừ bệnh phong 5.295; không có bệnh nhân phong giám sát sau điều trị; không phát hiện bệnh nhân phong mới; 75 người mắc bệnh hoa liễu khác; 02 ca mắc bệnh giang mai, 10 ca mắc bệnh lậu. Tổ chức hội nghị hướng dẫn tiêu chí loại trừ bệnh Phong ở quy mô cấp huyện năm 2023.

Diệu Thúy