Trong tháng 8/2020, Trung tâm Y tế huyện đã thực hiện tốt Quy trình khám bệnh theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện.

Trung tâm đã bố trí 01 phòng tiếp đón và 8 bàn khám, mỗi bàn 01 Bác sỹ và 01 điều dưỡng thành thạo tin học đảm bảo chuyên môn, hỗ trợ cho Bác sỹ khám bệnh, ngoài ra còn có phương án tăng bàn khám tại các khoa điều trị trong trường hợp bệnh nhân đông và đã đề ra các giải pháp cải tiến quy trình và thủ tục trong khám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi đến khám tại Trung tâm. 

Thực hiện tốt Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật BHYT;các quy chế chuyên môn và các các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. 

Kết quả cụ thể như sau:

  • Tổng số lần khám bệnh: 4914
  • Tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú: 656
  • Tổng số lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú: 86
  • Tổng số lần phẫu thuật (loại 1,2,3): 20 
  • Tổng số lần chụp XQ : 470
  • Tổng số lần siêu âm: 1180
  • Tổng sốtiêu bản xét nghiệm: 0612
  • Tổng số khám BHY:  4132
  • Tổng số  bệnh nhân chuyển tuyến: 716

Tác giả: Nguyễn Minh