Ngày 20/12/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế dự phòng năm 2019,  triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện/thành phố.

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm báo cáo tổng kết công tác y tế dự phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

          Trong năm 2019, Trung tâm đã chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt là phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như: sốt xuất huyết, sởi, ho gà ... và các dịch bệnh theo mùa, vì vậy trong năm không có vụ dịch lớn xảy ra, có một số vụ dịch nhỏ như: dịch Sốt xuất huyết toàn tỉnh ghi nhận 230 trường hợp, ghị nhận 01 ổi dịch thủy đậu với 32 trường hợp mắc.

          Công tác tiêm chủng được triển khai theo đúng kế hoạch tại các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy trình an toàn tiêm chủng, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 97, 2%; Tỷ lệ tiêm chủng cho phụ nữ có thai đạt 95%.
          Ngoài thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Trung tâm còn thực hiện và triển khai hiệu quả công tác xét nghiệm, công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng, công tác sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học. Công tác nghiên cứu khoa học được Trung tâm luôn quan tâm và chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
          Để phát huy những kết quả đã đạt được thời gian tới, Trung tâm đề ra một số giải pháp chính để thực hiện như sau: Tiếp tục tham mưu và chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các bệnh dịch nguy hiểm, bệnh dịch mới nổi; tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh, đa dạng hóa các hình thức truyền thông phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương; thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, phối kết hợp hiệu quả với các cấp chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể trong triển khai công tác y tế dự phòng, ….

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Ngô Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2019. Đồng thời yêu cầu Trung tâm tiếp tục chỉ đạo sát sao để thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm tiêm chủng; Tăng cường giám sát, phối hợp với các đơn vị nhằm phát hiện sớm khi có dịch bệnh xảy ra; phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bút danh: Diệu Thúy