Sáng ngày 27/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức hội nghị bình xét thi đua khen thưởng năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Nam, Giám đốc trung tâm cùng toàn bộ các cán bộ trong đơn vị.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2023 cụ thể là: Tập thể lao động tiên tiến; tập thể lao động xuất sắc; danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; các cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và giấy khen Sở Y tế.

          Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã bình xét được: 16 tập thể lao động tiên tiến; 01 khoa đạt danh hiệu lao động xuất sắc, 02 cá nhân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc; 21 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 03 tập thể và 14 cá nhân được Sở Y tế tặng giấy khen.

Diệu Thúy