Trong tháng 4, toàn tỉnh phát hiện 06 người nhiễm HIV mới; số bệnh nhân HIV mới điều trị là 06 người; số bệnh nhân HIV tử vong là 05 người; lũy tích số người nhiễm HIV tính đến nay là 2.841 người. Trong đó: còn sống 1.467 người  (số người nhiễm HIV đang được điều trị là 1.444, số người nhiễm HIV ngoài cộng đồng là 23 người), lũy tích số trường hợp tử vong do HIV là 1.374 người. Điều trị  miễn phí thuốc ARV cho 1.524 người (bao gồm cả 200 người nhiễm HIV tỉnh  khác điều trị tại Ninh Bình), điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho  855  người nghiện ma túy. Bệnh nhân được tư vấn phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS: 1.519lượt; số bệnh nhân có thẻ BHYT: 1.314/1.329 đạt  98,8% (không tính bệnh nhân đang điều trị tại trại giam Ninh Khánh), số bệnh nhân được phê duyệt cấp thẻ BHYT: 05 trường hợp.                           

Diệu Thúy