Trong tháng 02, toàn tỉnh không phát hiện người nhiễm HIV mới...

Trong  tháng 02, toàn tỉnh không phát hiện người nhiễm HIV mới; số bệnh nhân HIV mới điều trị là 0 người; số bệnh nhân HIV tử vong là 05 người. Lũy tích số người nhiễm HIV tính đến nay là 2.835 người. Trong đó: còn sống 1.468 người, số người nhiễm HIV đang được điều trị là 1.442, số người nhiễm HIV ngoài cộng đồng là 26 người, lũy tích số trường hợp tử vong do HIV là 1.367 người. Điều trị miễn phí thuốc ARV cho 1.518 người (bao gồm cả 189 người nhiễm HIV tỉnh khác điều trị  tại  Ninh  Bình), điều  trị  nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 869 người nghiện ma túy. Bệnh nhân được tư vấn phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS: 1.513 lượt; số bệnh nhân có thẻ BHYT:1.340/1.346 đạt 99,6% (không tính bệnh nhân đang điều trị tại trại giam Ninh Khánh), số bệnh nhân được phê duyệt cấp thẻ BHYT: 03 trường hợp.

Diệu Thúy