Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên tại các nhà máy,  khu công nghiệp về tác hại của thuốc lá cũng như Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Trong 2 ngày ( 13-14/5), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 02 buổi truyền thông trực tiếp  tại Công ty MCNEX VINA, Khu Công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình với trên 500 người tham dự.

Tại đây, cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cung cấp những kiến thức cần biết về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người, các loại thuốc lá mới nổi – thuốc lá điện tử; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Qua đó, giúp cho công nhân đặc biệt là công nhân nam nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, công đồng và giữu gìn môi trường trong sạch không khói thuốc.

Tác giả: Lê Lành