Xác định công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, thời gian qua, huyện Hoa Lư đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn, thời gian qua Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với Đài tuyền thanh huyện duy trì có hiệu quả hoạt động tuyên truyền các chính sách về Dân số - KHHGĐ của Đảng, nhà nước, của tỉnh và của huyện, gương người tốt việc tốt về thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. Phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể  và 11 xã, thị trấn trong huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác Dân số trong tình hình mới. Tiếp nhận từ Chi cục Dân số tỉnh và lắp đặt 01 cụm pa nô tuyên truyền về công tác Dân số tại xã Ninh Khang. Vì vậy, trong 9 tháng năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

 Về công tác Dân số

- Số trẻ em sinh thực tế từ 01/01 đến 31/08/2020 là 581 cháu, ước sinh trong tháng 9 là 90 cháu, lũy kế 9 tháng đầu năm là 671 cháu, giảm 04 cháu so với cùng kỳ năm 2019.

          - Số sinh con thứ 3 trở lên thực tế từ 01/01 đến 31/08/2020 là 145 cháu, ước sinh trong tháng 9 là 30 cháu, lũy kế 9 tháng đầu năm là 175 cháu, giảm 02 cháu so với cùng kỳ năm 2019.

- 9 tháng đầu năm toàn huyện có 05 cán bộ, đảng viên sinh con thứ 03 trở lên, giảm 02 đảng viên so với cùng kỳ năm 2019.

 Kết quả thực hiện các đề án

Các đề án nâng cao chất lượng dân số được đẩy mạnh với nhiều hoạt động có nội dung phong phú. Trong tháng đã viết được 45 tin, bài về kết quả hoạt động của các đề án, ý nghĩa, lợi ích của Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sau sinh; thực trạng, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh; ý nghĩa của tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân; chăm sóc sức khoẻ, thể chất và tinh thần cho người cao tuổi góp phần phát huy vai trò và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền Đề án "Kiểm soát Mất cân bằng giới tính khi sinh” cho 280 đối tượng là những người có uy tín trong cộng đồng, người đứng đầu dòng họ, gia đình và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn của xã Ninh Mỹ, xã Ninh Xuân và xã Ninh Khang.

Công tác KHHGĐ

Tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lũy kế đến 31 tháng 8 năm 2020 là 2.885 ca, bằng  92,8 %  kế hoạch năm (Kế hoạch giao là 3.110 ca).

Trong đó:

- Dụng cụ tử cung:          496  ca =  76,3% KH cả năm;

- Tiêm tránh thai:              190ca =   105,5 % KH cả năm;

- Cấy tránh thai:                06 ca =  20 % KH cả năm;

- Viên uống tránh thai:      930  ca =  97,9 % KH cả năm;

- Bao cao su:                     1.262 ca =  97,1 % KH cả năm;

- Triệt sản:                       01 ca.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các hoạt động tập trung đông người cho đến hết tháng 4 cần được hạn chế nên hoạt động truyền thông DS - KHHGĐ gặp nhiều khó khăn, chỉ truyền thông tập trung vào thông tin tuyên truyền qua các kênh truyền thông đại chúng; việc đầu tư cho công tác truyền thông chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; tài liệu và sản phẩm truyền thông về nội dung Dân số và phát triển trong tình hình mới chưa được nhu cầu của người dân.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác Dân số - KHHGĐ huyện Hoa Lư tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ ở các cấp qua các kênh truyền thông; các hình thức truyền thông, tư vấn tại cộng đồng; tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông của các đề án, dự án, mô hình hiện có tại địa phương; triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), ngày quốc tế người cao tuổi 01/10 và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2020.

Tác giả: Nguyễn Minh