Ngày 9/7, Đoàn giám sát của Tổ chức Y tế thế giới và Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương do Bs. Makiko Iijima làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về công tác tiêm chủng mở rộng tại một số đơn vị y tế trên đại bàn tỉnh Ninh Bình.

           Tại buổi làm việc, đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát các hoạt động như: xây dựng kế hoạch tiêm chủng; kỹ năng tổ chức buổi tiêm chủng; giám sát bệnh trong tiêm chủng; tiêm vắc xin VGB sơ sinh; quản lý và thực hành an toàn trong tiêm chủng.

          Kết quả giám sát cho thấy, các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng mở rộng  đều đáp ứng đúng theo quy định của Bộ Y tế. 100% các cơ sở tiêm chủng mở rộng đã triển khai Hệ thống quản lý đối tượng, vắc xin và vật tư tiêm chủng; giám sát chặt chẽ các ca bệnh trong tiêm chủng mở rộng; số trẻ sinh ra được tiêm phòng văc xin VGB sơ sinh đạt tỷ lệ cao chiếm 95%.

          Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao công tác tiêm chủng mở rộng tại tỉnh Ninh Bình. Đoàn công tác mong muốn tỉnh tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêm chủng đạt chỉ tiêu, đảm bảo tiêm chủng đúng lịch cho trẻ, bảo đảm an toàn tiêm chủng theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tác giả: Diệu Thúy