Trong tháng 3, Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chủ động bám sát các hoạt động của ngành y tế và các hoạt động chuyên môn để tuyên truyền...

Trong tháng 3, Khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chủ động bám sát các hoạt động của ngành y tế và các hoạt động chuyên môn để tuyên truyền. Đưa tin các hoạt động thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, hoạt động kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam; ngày Phụ nữ Việt Nam 08/3; hoạt động phòng chống dịch bệnh, lợi ích tiêm vắc xin, hoạt động kiểm tra chất lượng bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Trong tháng, thực hiện 44 tin/bài, 60 ảnh tuyên truyền về các hoạt động của ngành y tế trên trang thông tin điện tử Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; cập nhật thông tin mới trên trang Fanpage; sản xuất 02 chuyên mục y tế (bao gồm 05 tin, 02 phóng sự, 01 mục phổ biến kiến thức) và 21 tin, bài, phóng sự phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình; 09 tin bài trên Báo Ninh Bình. Sản xuất Bản tin y tế số đặc biệt (Số 127/2024) chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2024.

Kim Thoa