Trong tháng 4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật luôn duy trì điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, thường xuyên tiếp cận và cập  nhật  bệnh  nhân  mới, tạo điều kiện cho bệnh  nhân được vào điều trị sớm và tăng cường thu dung bệnh nhân da liễu.

          Kết quả cụ thể trong tháng: Số  bệnh  nhân  đang  điều  trị  nghiện  các  dạng  thuốc  phiện  thay  thế  bằng Methadone tại đơn vị là 190 bệnh nhân, trong đó: 160 bệnh nhân điều trị duy trì, 28 bệnh nhân đang trong giai đoạn điều chỉnh liều, 02 bệnh nhân mới vào điều trị; số bệnh nhân đang điều trị ARV là 250 bệnh nhân, số bệnh nhân tư vấn xét nghiệm HIV là 13 bệnh nhân; 01 bệnh nhân mới vào điều trị, 04  bệnh nhân chuyển đến điều trị. Thực hiện kỹ thuật về sức khỏe sinh sản: Tổng số lượt khám phụ khoa 24 ca, điều trị phụ khoa 20 ca, siêu âm 34 ca, soi cổ tử cung 11 ca, siêu âm 25 ca, hút thai 02 ca.

Diệu Thúy